menu

Ultrazvukové sondy

Pro získání skutečně kvalitního ultrazvukového obrazu snímané tkáně společnost ALPINION vyvíjí nejen software na zpracování přijímaného ultrazvukového signálu, jako je tomu u většiny tradičních výrobců, ale klade velký důraz na vlastnosti vysílaného signálu směrem od sondy k zobrazované tkáni a jeho následné stability v průběhu snímání.

Společnost ALPINION je jedna z mála ultrazvukových společností, která vyvíjí a vyrábí ultrazvukové sondy pro své přístroje. Má svou unikátní technologii na výrobu monokrystalických sond, díky které představila jako první na světě monokrystalickou volumetrickou sondu.