menu

Události 2019

Datum Název Místo Web
2.4.-4.4.2020 CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY Praha https://www.perinatologie.org/hlavni-informace
19.11.2021 The Fetal Medicine Foundation „Certificates of competence“ Olomouc https://fetus.fetmed.cz/fmf