menu

Události 2019

Datum Název Místo Web
28.2. - 2.3.2019 ANGIOLOGICKÉ DNY 2019 Praha-Vienna House Diplomat http://www.angiodny.cz
22.3.2019 ALOIMUNIZACE a TĚHOTENSTVÍ Olomouc http://fetus.fetmed.cz
28.3. - 30.3.2019 SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ Žatec http://www.bos-congress.cz/gyn2019
20.6.-23.6.2019 VI. Společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP Bratislava http://www.sgps-kongres.sk